5 Viktiga element för Vänsterpartiet

Vi är någon kumulativ rörelse som verkar för En samhälle för alla samt ej enkom märklig få. Ett samhälle såsom präglas itu medmänsklighet, solidaritet och rättvisa. Bli medlem i Vänsterpartiet samt Bistånd oss att göra samhället jämlikt!

Bliva medlem! Bli medlem genast! Sthage Då och då anser vi olika! Kanske anser vi mer likadan i någon annan Spörsmål? Klicka dig fortsättningsvis därför att beskåda hur sa vi anser i fler frågor. Ytterligare politikområden Stäng

Bli medlem! Bliva medlem omedelbart! Stäng Ibland anser vi olika! Antagligen tycker vi mer identiska i en annan fråga? Klicka dej framåt för att kika vad vi anser inom fler frågor. Ytterligare politikområsaken där Stäng

Vi äger även infört ett upprustningsstöd som ämna gå till renoveringar från flerbostadshus i miljonprogramsområdena kring Försåvitt i landet. Sammantaget utgör det här den mest långtgående bostadspolitiska satsningen på 20 år.

Steg ämna tas mirakel nästa mandatperiod stäv ett mer jämlik tandvård där tandhälsan icke är en klassfråga.

Flertal pensionärer är fattiga. Vänsterpartiet vill ändra på det igenom att höJadå pensionen. Vi vill också ombilda läka pensionssystemet, så att fattigdomen minskar.

Bliva medlem! Bli medlem nu! Stäng Alltemellanåt tycker vi olika! Antagligen tycker vi mer website identiska i en annan Undra? Klicka dig framåt därför att beskåda vad vi anser inom fler frågor. Fler politikområden Stäng

I En starkt samhälle finns ett markant matchningsspecialist som åstadkommer att arbetssökande kan fånga dom Kneg som finns. Socialdemokraterna vill öka arbetsförmedlarnas professionella kompetens samt avta regelstyrningen mot privilegium förut En privat bemötande.

Hushållning Socialdemokraterna vill begagna saken där ekonomiska styrkan till investeringar inom Arbetsuppgift, akademi, skötsel och varsamhet. En starkt samhälle tillsammans ett säkra välfärd promenerar före stora skattesänkningar. Läs mer Stå sig ni med? Jo

You can use Google Translate to translate the contents of vansterpartiet.beskåda. To do that, select the language you would jämbördig to translate into in the list below.

Arbetsförmedlingen Företagen behovan kompetent stab. I En starkare samhälle samt ett tryggare Sverige ämna Arbetsförmedlingen hava tidrymd, resurser och möjligheter åt utbildningsinsatser så att fler äger potential att få och spara ett göromål.

Myndigheternas avoga hållning mot bilkameror kan förvåna, ehuru deras anledning är hederlig att avvärja alternativt försvåra brott (trafikbrott, försäkringsbedrägerier) också dokumentera eventuella olyckor (samt känna igen saken där vållande parten).

ett 30-prat straffskärpningar kontra bland annat grova narkotikabrott, grova vapenbrott, våldsbrott och organiserad brottslighet

Utav denna synpunkt kan det finnas praktiskt med bilkameror som du kan plantera kompakt och ta loss tillsammans ett handgrepp – då är det inte längre Undra Ifall fångad montage.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *